LEGEA NR. 52/2003 PRIVIND TRANSPARENȚA DECIZIONALĂ ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂPrezenta lege stabileste regulile procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea transparentei decizionale in cadrul autoritatilor administratiei publice centrale si locale, alese sau numite, precum si al altor institutii publice care utilizeaza resurse financiare publice, in raporturile stabilite intre ele cu cetatenii si asociatiile legal constituite ale acestora.
Textul legii poate fi accesat cu ajutorul acestui linkGHIDUL CETĂŢEANULUI
transparenţa decizională în administraţia publică, conform Legii nr.52/2003

Dacă sunteţi funcţionar public, ales local, dacă lucraţi pentru o organizaţie neguvernamentală sau dacă sunteţi un cetăţean ca mulţi alţii, acest ghid vă va introduce în ceea ce înseamnă transparenţa decizională şi în modul în care aceasta trebuie aplicată la nivelul administraţiei publice. Acest ghid te pregăteşte să influenţezi deciziile politice care se iau în numele tău şi care te afectează.
Accesare ghid privind consultarea publică eficientă la nivelul administrației centrale și localeSTRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

Strategia naţională anticorupţiepe perioada 2016-2020 - Anexa 1 Accesare document.RAPOARTE

Raport privind procesul de implementare , în anul 2015, a planului sectorial de acțiune pentru implementarea SNA 2012-2015 la nivelul Primăriei Comunei Dudeștii Noi. Accesare raport.


RAPORT de evaluare a implementării legilor nr. 544/2001 și nr. 52/2003 în anul 2015. Accesare raport.

RAPORT de evaluare a implementării legii nr. 52/2003 în anul 2016. Accesare raport.