ISTORICUL LOCALITĂȚII


 • 1332-1337 – prima atestare documentară, în evidențele papale (Berzenw, Beseno);

 • 1445 – așezarea se află în proprietatea familiei Huniade;

 • 1723-1725 – așezarea apare pe harta generalului Florimund Mercy cu numele de Bessenova;

 • 1742 – comuna se află în arenda orașului Timișoara;

 • 1748 – sunt așezați coloniști germani; până la această dată documentele austriece consemnau ca nume al așezării termenul de Wallachei – Valahai – “Sat românesc”;

 • 1758-1760 – se stabilesc coloniștii unguri;

 • 1770 – sunt aduse mai multe familii de coloniști francezi;

 • 1848-1848 – au loc lupte între trupele revoluționare maghiare și cele imperiale – victimele acelor bătălii sunt înmormântate în cimitirul comunei, unde a fost ridicată, de localnici, o piatră comemorativ;

 • 1873 – se înființează Primăria localității, numită la acea dată Beșenova Nouă; în același an este aleasă și prima administrație locală, prin vot secret;

 • 1945-1947 – mai multe familii de aromâni originare din Cadrilater se stabilesc în sat;

 • 1968 – comuna Besenova Nouă este desființată prin Legea nr. 2/1968, așezarea fiind arondată comunei Becicherecu Mic sunb noua denumire de Dudeștii Noi;

 • 2004 – comuna Dudeștii Noi a fost reînființată în baza Legii nr. 84/2004, prin desprinderea de comuna Becicherecu Mic;

 • 2012 – Administrația publică locală pregătește strategia de dezvoltare a comunei pentru perioada 2014 – 2020.

 • 2013 – Comuna cunoaște o puternică dezvoltare economică – numărul firmelor depășește 100, față de 12 în anul 2004, fiind generate numeroase locuri de muncă.

 • 2014 – Administrația publică locală pregătește studiul de fezabilitate privind introducerea gazului în comună.

 • 2015 – Adminstrația publică locală pregătește proiectele privind realizarea conexiunilor rutiere directe cu comunele învecinate.