CETĂȚENI DE ONOARE


Chiquita Ruth Martha MISCHKE

Chiquita Ruth Martha MISCHKE, cetățean de onoare al comunei Dudeștii Noi, prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Dudeștii Noi, nr. 35/29.11.2004.